תקנון

תקנון האתר

מבוא

תקנון זה ותנאי השימוש כתובים בלשון זכר וזאת מבחינת הנוחות בלבד, אולם כמובן פונה ומתייחס לשני המינים כאחד.

תקנון זה מהווה הסכם התקשרות מחייב בין המשתמש/הגולש באתר ובין “קר-נייל” ו/או חברת אי אקס או את עוז בעמ ו/או מי מטעמם לכל דבר ועניין להלן “החברה”.
מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות כלשהן באתר, מהווים את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות וכל תנאי מתנאי תקנון זה.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

יודגש ויובהר כי כל המבצע פעולה כזו או אחרת באתר מצהיר בזאת כי הנו מודע להוראת תקנון האתר וכי הוא מקבל אותו ומסכים
לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד
טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה ותנאיו.

הגדרות

האתר: אתר האינטרנט  www.tevalife.com

החברה: אי אקס או את עוז בעמ ח.פ. 515481133

הלקוח: כל גולש באתר, כל המזמין סחורה דרך האתר, כל הנרשם באתר כולל למועדון הלקוחות, כל אחד ואחד העושה שימוש כלשהו באתר.

הסחורה: פריטים שונים כולל לק לטיפול בפטרת ציפורניים.

יום ביצוע ההזמנה: היום בו אושרה העסקה על ידי חברות האשראי.

זמן אספקת הסחורה: היום בו קיבל הלקוח את הסחורה שקנה באתר לכתובת אשר רשם בעת ההזמנה.

דואר רשום למשלוח הסחורה: עד 14 ימי עסקים כפוף לתנאי דואר ישראל.

דואר שליחים: עד 3 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה ע”י החברה ו/או האתר.

כתובת למשלוח דואר: הכתובת אותה ציין הלקוח ככתובת לקבלת ההזמנה בעת ביצועה באתר.

המועד המבוקש לאספקת הסחורה: המועד אשר ציין הלקוח כמועד בו הוא מעוניין לקבל את הסחורה.

ימי עסקים: ימי עסקים כוללים את הימים ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי ושבת וכן לא כוללים ערבי חג, חג וחול המועד.

כללי

1. תקנון זה הינו הבסיס החוקי לכל פעילות באתר, להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין האתר והחברה לבין הלקוח ו/או הגולש באתר ו/או המזמין דרך האתר.
האתר משמש כפלטפורמה בלבד למכירת.

2. האתר פועל כפלטפורמה אינטרנטית למכירת מוצרים שונים עבור משווקים, יבואנים ויצרנים שונים, אשר חפצים למכור את מוצריהם באינטרנט ובניהם חברת אי אקס או את עוז בעמ ח.פ. 515481133 ואשר משווקת בין השאר את “קר-נייל” לק לטיפול בפטרת ציפורניים, סבון לניקוי פנים,  שמן טיפולי לעור בעיתי ועוד מוצרי טיפול וטיפוח  הנמצאים בבעלות אי אקס או את עוז בעמ ח.פ. 515481133 ומנוהלים על ידה, ולכן, כל שאלה, תביעה או מענה חייבים להיות מופנים אל מול החברה אשר היא בלבד אחראית על מוצריה ועל כל המשתמע מכך.

3. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה באתר, ו/או נרשם באתר, ו/או עושה שימוש כלשהו באתר, מצהיר בזאת כי עם ביצוע הרכישה ו/או ההרשמה באתר ו/או שימוש כלשהו באתר, הוא קרא את התקנון הזה, והוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה ללא יוצא מן הכלל, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענות, מענות, ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או כל מי שמטעמה, בכל הקשור להוראות והתנאים של התקנון הזה.

4. הרישומים המופיעים במחשבי החברה והם בלבד, יהוו ראיה לנכונות כל פעולה, רישום ושימוש אשר מתבצעים באתר.

5. תמונות המוצרים הנן להמחשה ולעתים מעצם טבען עלולות להיות שונות במקצת מהמוצרים עצמם וייתכן כי יחולו שינויים לא משמעותיים בין התמונות למוצרים.

6. החברה ו/או האתר אינם מתחייבים לכך כל המוצרים אשר מוצגים באתר ו/או יוזמנו יהיו בפועל במלאי בעת ביצוע ההזמנה או בכלל בכל עת.

7. החברה ו/או האתר עושים ככל שביכולתם שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם אולם למען הסדר הטוב יובהר כי עלולים להופיע במידע המוצג אי דיוקים או שגיאות אשר נעשו בתום לב והחברה ו/או האתר לא ישאו בשום אחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

8. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ.

9. החברה ו/או האתר רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לעדכן בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש את מחירי המוצרים באתר ו/או את תעריפי המשלוח. המחיר התקף להזמנה שבוצעה הוא המחיר אשר התפרסם באתר בעת השלמת הליך ההזמנה.

10. החברה ו/או האתר רשאים בכל עת להציע מבצעים שונים, מתנות, הטבות והנחות שונות. החברה ו/או האתר רשאים בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש להפסיק מבצעים שונים, מתנות, הטבות והנחות שונות אלו.

11. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, טאבלטים וכדומה). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל אמצעי אחר.

12. בעצם הרשמה לאתר, הלקוח מסכים לכל תנאי תקנון זה ללא יוצא מן הכלל, וכן מודע ומסכים לכך שמדי פעם הוא יקבל לתיבת המייל שלו ניוזלטרס וכן הודעות פרסומיות על מבצעים שונים אשר באם יערכו באתר.
בכל עת הלקוח יוכל להסיר את עצמו מן הדיוור גם לאחר שנרשם, באמצעות קישור בתחתית הדיוור שהתקבל. ייתכן כי הלקוח יהיה רשום למספר רשימות דיוור כגון רשימה אחת למבצעים, רשימה אחת לחדשות וכדומה, ולכן באחריותו הבלעדית להסיר את עצמו מכל רשימת דיוור בנפרד.

13. בכל שאלה ו/או בירור ניתן תמיד לפנות לשירות הלקוחות של החברה דרך דף צור קשר באתר.

14. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מדי פעם וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת מראש.

הרשמה לאתר החברה וביצוע הזמנות דרך האתר

1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח הרשום באתר באמצעות מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים בצורה מדויקת ונכונה מהווים תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

2. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על הלקוח להקפיד על מסירת הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם הלקוח ימסור פרטים שגויים ו/או לא נכונים, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים על כך כי המוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה עקב פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

3. אישור ההזמנה ע”י הלקוח וביצועה מותנה בכך שהקנייה תאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי.

4. פרטי ההזמנה כפי שמסר הלקוח בעת ההזמנה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה על כך ואם ירצה יוכל לשלם בכל דרך מקובלת אחרת על פי תיאום עם החברה ו/או האתר.

6. אישור הרכישה והספקת הסחורה מותנה בכך שהמוצר יהיה קיים במלאי אצל מחסן החברה ו/או באתר בעת מועד האספקה. אף במידה ולא צוין כי המוצר לא קיים במלאי ואף אם המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיו החברה ו/או האתר מחויבים במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין אם נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו.
במידה והלקוח חויב, הרי ברור שכל סכום אשר שילם במידה ואכן שילם יוחזר לו.
יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים אשר בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, אולם בפועל אינו קיים במלאי עקב סיבות שונות, ולא ניתן לספק אותו, ובמקרה כזה תבוטל העסקה והלקוח לא יהיה זכאי לבוא בטענות ו/או מענות כלשהן.

7. מודגש ומובהר בזאת כי החברה ו/או האתר על פי שיקול דעתם הבלעדי רשאים שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא כולל סיבות של מסירת פרטים שגויים, אי כיבוד כרטיס האשראי של הלקוח ע”י חברות האשראי, פגיעה בחברה ו/או באתר ו/או מי מטעמם, הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה וכדומה.

8. למען הסר ספק, השלמת ההזמנה והספקת הסחורה ללקוח מותנה בהימצאות הסחורה במלאי וכן בתשלום מלא וקבלתו בפועל מאת הלקוח עבור הסחורה שרכש באתר.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

1. על פי האמור בסעיף חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981, הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

* ביטול ההזמנה לפני שליחת הסחורה ללקוח לא יגרום חיוב נוסף, וללקוח יוחזרו הכספים אשר שילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח באם היו. זיכוי כספי יינתן ע”פ האמור בחוק.
* במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלחה הסחורה אל הלקוח ולאחר קבלת הסחורה בחזרה אל מחסני החברה, יינתן ללקוח זיכוי כספי, אולם עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי.
הזיכוי יינתן בתנאי שהסחורה הוחזרה ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק, ובאריזה המקורית שהתקבלה.
במידה והסחורה הוחזרה שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה הלקוח לא בזיכוי כספי ולא בשובר זיכוי.
* החברה ו/או האתר הנם בעלי שיקול דעת בלעדי בעניין קביעת מצבה של הסחורה שהוחזרה.
* ניתן להחזיר את הסחורה אך ורק באם לא נעשה בה שימוש, באריזתה המקורית, ללא שום נזק וזאת תוך 14 יום מקבלתה.
* כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

2. לא יינתן זיכוי כספי בגין סחורה שלא שולמה בגינה תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

3. אופן החזרת הסחורה – הלקוח ישלח את הסחורה חזרה לחברה בדואר חבילות או בכל צורה שיבחר לנוחותו.

4. כרטיסי דיירקט לא ניתן לזכות, אי לכך מי ששילם בכרטיס דיירקט זכאי לקבלת קרדיט באתר בלבד לרכישת מוצרים בעתיד.

אספקה ומשלוחים

1. אספקת הסחורה לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן ההספקה שהובטח.

2. המשלוח הינו בתשלום,  ודמי המשלוח יופיע בתום תהליך הרכישה ויתווסף לסך ההזמנה) באפשרותך לבצע איסוף עצמי במשרדי החברה בכפר אוריה 13 בתיאום טלפוני  מראש בלבד ! ואז באם יהיו דמי משלוח הרי שלא תחויב בדמי משלוח.

3. מאחר והחברה ו/או האתר תלויים באספקה ובשליחות בגוף שלישי כגון חברת שליחויות או דואר ישראל, מובהר בזאת כי החברה ו/או האתר אינם מחויבים לשלוח את הסחורה לכל יישוב בארץ.

4. במידה ויבוצעו משלוחים באמצעות שליחים, יתואמו אלו מראש טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא את ההזמנה למשלוח וזאת בתוך שלושה ימי עסקים ליעד המבוקש לא כולל יום ההזמנה. ההזמנה תישלח ללקוחות בטווח זמן של עד שלושה ימי עסקים באמצעות חברת שליחים.
החברה ו/או האתר לא יהיו מחויבים להתחייב להגעה עד 3 ימי עסקים ליישובים רחוקים כגון יישובי הערבה, ואילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן.

5. משלוח בדואר רשום תלוי בדואר ישראל, כאשר נכון להיום ההתחייבות שלהם הנה לעד 14 ימי עסקים.

6. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום לבית הדואר הקרוב לבית הלקוח.

7. החברה ו/או האתר בשום מקרה אינם אחראים על עיכובים בהספקת הסחורה על ידי חברות השליחויות איתה עובדת החברה ו/או האתר.

8. מוסבר ומובהר בזאת ללא כל ספק כי האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת השליחויות אתה עובדת החברה ו/או האתר.

9.החברה רשאית אולם בשום פנים לא מחויבת לספק את הסחורה גם אל מחוץ לאזורי החלוקה. היה ונקלטה הזמנה שכזו במחשבי החברה, הרי שהחברה והאתר… הסחורה. במקרה זה תבוטל ההזמנה והכסף יוחזר ללקוח.

10. איסוף עצמי אפשרי לכל הרוצה בתיאום מראש דרך דף צור קשר באתר.

אחריות החברה

1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, אשר ייגרם ללקוח ו/או לגולש באתר ו/או למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהיה לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או עגמת נפש שיגרמו מכל סיבה שהיא.

2. ייתכן ואם נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט ו/או במחירו ו/או בכל פרט אחר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את האתר.

3. אם נפלה טעות במחיר המוצר עקב טעות סופר, או שנעשתה בתום לב ו/או עקב תקלה כלשהי, הרי שהחברה ו/או האתר לא יהיו חייבים למכור ולספק את הסחורה למזמין, אף אם השלים את תהליך ההזמנה והלקוח יזוכה בכספו באם שילם.

4. תמונות הפריטים באתר מעצם טבען עלולות להיראות שונה ו/או בצבע שונה ולכן ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.

5. בכל מקרה החברה ו/או האתר לא יישאו באחריות כלשהי העולה על ערך הסחורה שנרכשה וכן לא יישאו בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

6. החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה משימוש לא נכון של הסחורה על ידי הלקוח ו/או כתוצאה מפעולה כלשהי שלא על פי הוראות היצרן.

7. החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לתקלות מסוגים שונים לרבות עיכובים באספקת הסחורה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כגון בעיות של חברת שליחויות, בעיות בדואר ישראל, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב של האתר ו/או החברה ו/או במערכת התקשורת והטלפונים ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה.

8. החברה ו/או האתר יעשו כמיטב יכולתם לספק מוצרים איכותיים במועד ובזמן המבוקש. אם הלקוח סבור כי הסחורה שרכש באמצעות האתר או שירותים כלשהם לוקים בפגם כלשהו, עליו לפנות ככל המוקדם לשרות הלקוחות דרך דף צור קשר באתר.

זכויות יוצרים

1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המוצרים, השיטות והנתונים המסחריים, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב, הטקסטים/המלל באתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר הנם רכושם הבלעדי של החברה.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם בכל צורה, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות כולל תמונות המוצרים וטקסטים, עיצוב בגדים, טקסטים/מלל וכיוצא בזאת, ללא קבלת רשות מפורשת ובכתב מאת החברה ו/או האתר.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוח במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של חברת אי אקס או את עוז בעמ ח.פ. 515481133.

2. החברה לא תמסור שום פרט מפרטי הלקוח, למעט במקרים כגון:
אם תידרש לעשות כן על פי צו בית משפט או על פי כל דין, אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוחה ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה ו/או האתר ו/או עם מי מטעמם.
אם החברה תעביר את פעילותה לגוף שלישי כלשהו, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה אל תוך פעילותו של גוף אחר, החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את כל פרטי הלקוח ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. ללקוח לא תהיה בשום מקרה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

3. מילוי טופס ההרשמה באתר, רכישה דרך האתר ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות, מהווה בזאת את הסכמתו של הלקוח לכך שפרטיו וכל מידע אודותיו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, וכי ייעשה במידע זה שימוש בין היתר למטרות
הבאות: למטרות שיווק, מידע, פרסום, קידום מכירות ומכירות כולל פניה ללקוח בכל אמצעי אמצעי תקשורת שתמצא לנכון כולל דיוור ישיר, בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, הודעת ווטס-אפ ו/או בכל באמצעי אחר לרבות באמצעות שימוש ב”עוגייה” (cookies).
שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

עוד מוסכם כי המידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות וויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש
בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות את הלקוח או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

4. הלקוח יודע ומאשר בזאת כי ידוע לו שלא חלה עליו שום חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו ובידיעתו המלאים.

הלקוח מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

5. לקוח אשר אין ברצונו כי ייעשה שימוש בפרטיו יכול תמיד להסיר את עצמו ממאגר המידע אשר ברשות החברה וזאת באמצעות פנייה אל החברה או באמצעות לחיצה על קישור להסרה המצוי בכל דיוור.
מאחר ועלולות להיות תקלות תקשורת ו/או תקלות תכנותיות, על הלקוח לוודא שאכן הוסר ממאגר המידע של החברה באמצעות פנייה אל החברה וקבלת תשובה ואישור על הסרתו מן המאגר.

דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה ותנאיו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש ו/או לרכישה באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

החברה ו/או האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאיו, חלקם או כולם מדי פעם, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת מראש.

ט.ל.ח.

דילוג לתוכן